Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sokolská cena "fair play" A. Hudce

1. 10. 2010

   Sokolská cena fair play A.Hudce

 

Vážené sestry, vážení bratři,

     v každé sokolské jednotě se může nacházet člen, činovník či sportovec, který je vhodným kandidátem na sokolskou cenu fair play, pojmenované po významném sokolském sportovci A.Hudcovi. Ocenění již obdrželi - olympionička ses. Věra Růžičková a nestor české gymnastiky br. M. Kojdecký. Informace o podávání přihlášek včetně plného znění příslušného řádu a formuláře pro podávání přihlášek je zveřejněna na oficiálních webových stránkách ČOS (www.sokol.eu). Cenu A.Hudce obdrží vybraní jednotlivci nebo kolektivy za mimořádný čin, který může vést až k záchraně života nebo zdraví jiných soutěžících nebo kteří snížili svou šanci na výhru v soutěži podle hesla „vítězit ano, ale ne za každou cenu“. Oceněni mohou být i ti, kteří dlouhodobě šířili a podporovali v sokolském hnutí myšlenku fair play. Z toho je zřejmé, že možnost získání ceny se nevztahuje pouze na soutěžící sportovce, čin vhodný k ocenění můžeme nalézt v jakékoliv každodenní sokolské činnosti, včetně všestrannosti a vzdělavatelské práci.

     Vystupování a činny řady našich sportovců a cvičenců při soutěžích i v každodenním sokolském životě často zaslouží větší pozornost a ocenění než získání medailí, vítězství a rekordů. Bývají však často opomenuty a rychle zapadnou v zapomnění. Je proto v zájmu celé naší organizace, všech žup, jednot i oddílů věnovat pozornost možnosti takovéto jednotlivce i kolektivy odměnit a sokolské veřejnosti přiblížit. Pokud tato cena najde cestu do tělocvičen a na sportoviště a získá co nejvíce svých propagátorů v řadách cvičitelů, trenérů a vzdělavatelů, může výrazně přispět k nové motivaci především sokolské mládeže a přispěje i k propagaci Sokola na veřejnosti.

     Návrhy na ocenění z jednot, žup nebo odborných útvarů je možné, po vyplnění příslušné přihlášky (viz sokolské www.stránky) a jejím odeslání na adresu vzdělavatelského odboru (Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1). Případné další informace lze získat na telefonním čísle 257007274.Vybraní sportovci, cvičenci nebo činovníci budou při vhodné slavností příležitosti v TD v Praze odměněni pamětní plaketou, ostatní navržení diplomem a všichni věcnými dary.

 

V Praze 29.9.2010

 

      Doc. PhDr. Květoslava Volková, CSc.,v.r.              Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.,v.r.

  jednatelka vzdělavatelského odboru ČOS                         vzdělavatel ČOS         

 

 

ŘÁD pro udělení ceny A. Hudce

Formulář pro udělení ceny

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář