Jdi na obsah Jdi na menu
 
AKTUALITY: 

 

 

!! POZOR !!

POSTUPNĚ PŘECHÁZÍME NA NOVÉ STRÁNKY:

 http://zupaplksvece.cz/

 

TYTO E-STRÁNKY JIŽ NEJSOU AKTUÁLNÍ

 

 

 

  

  

 • ŽUPNÍ PŘEBOR V GYMNASTICE A ŠPLHU, Moravské Budějovice 22. dubna 2017 - tradičního přeboru ve sportovní gymnastice se celkem zúčastnilo rekordních 180 závodníků - VÍCEBOJ - 139 závodníků, DVOJBOJ - 41 závodníků a ŠPLHU - 136 závodníků, z TJ Sokol Moravské Budějovice, Třebíč, Dalešice, Bedřichov, Jihlava, Pelhřimov a z veřejnosti ZŠ Husova Náměšť, DDM Budík Mor. Budějovice, SK Přibyslavice, Dačice. Děkujeme za vysokou účast a Sokolu Moravské Budějovice za výborné organizační zajištění. V příloze výsledky, foto z akce zveřejníme v rpůběhu týdne.    
 • výsledky Víceboj + šplh mužské složky
 • výsledky Víceboj + šplh ženské složky
 • výsledky Dvojboj
 • výsledky víceboj předškolní děti

      

  

  

 • GRANTY ODBORU SPORTU 2017: TJ Sokol, které mají registrované sportovní oddíly, si mohou požádat o tradiční granty na rok 2017 - žádost v příloze. Termín odeslání žádosti na župní kancelář je NEJDÉLE do 22. 2. 2017.
 • žádost grant OS 2017

 

 • PRO VEDENÍ TĚLOCVIČNÝCH JEDNOTdo konce března 2017 nás postupně čeká splnit mnoho úkolů. Pokud si nevíte s něčím rady, obraťte se prosím na župní kancelář. Podklady, informace a formuláře naleznete menu tohoto webu - Statistické výkazy 2017. Jde především o tyto úkoly:
 • Valné hromady TJ Sokol - nejdéle do konce března 2017 !!!
 • Výkaz odboru všestrannosti - do 17. 2. 2017
 • Výkaz vzdělavatelského odboru - do 17. 2. 2017
 • Registrace sportovních oddílů - do 17. 2. 2017
 • Členská základna dětí a mládeže - do 17. 2. 2017
 • Základní údaje o TJ - výkaz - do 17. 3. 2017
 • Členská základna kompletní - do 17. 3. 2017
 • Daňové přiznání TJ Sokol za rok 2016 - do 31.3.2017

  

  

 • wink ŽUPNÍ PŘEBOR V PLAVÁNÍ, 17. PROSINCE 2016, JIHLAVA - uskutečnil se za účasti 112 závodníků z řad Tělocvičných jednot Sokol - Jihlava, Bedřichov, Dalešice, Třebíč, Moravské Budějovice, Pelhřimov, Brtnice, Martínkov, Želetava, Telč a Havlíčkův Brod, a také z řad veřejnosti. Vedle závodu jednotlivých věkových kategorií, se opět uskutečnil i vložený závod sokolských štafet v kategorii žactva a kategorii dospělých. Děkujeme za účast a těšíme se na setkání na dalších akcích náčelnictva župy. 
 • výsledky přebor PLAVÁNÍ 2016  

 

 • ŽUPNÍ PŘEBOR V PŘESPOLNÍM BĚHU, 2. ŘÍJNA 2016, DALEŠICE: tradiční oblíbený přebor se uskutečnil v neděli 2. října v Dalešicích. Přeboru se zúčastnilo 124 závodníků z TJ Sokol: Dalešice, Bedřichov, Studenec, Jihlava, Moravské Budějovice, Třebíč, Pelhřimov, Valeč, Želetava a také závodníci z veřejnosti. Děkujeme všem za účast a Sokolu Dalešice za výborně zvládnutou organizaci přeboru. Výsledky v příloze.   
 • VÝSLEDKY  Přespolní běh, Dalešice, 2. října 2016

  

 • ŠKOLENÍ CVIČITELŮ - VŠESTRANNOST III. TŘÍDA - na podzim 2016 uspořádala naše župa školení cvičitelů sokolské všestrannosti III. třídy a úspěšně ho absolvovalo 25 cvičitelů.  

 

 • enlightened ZÁPIS NÁČELNICTVA ŽUPY, 18. června 2016 - v příloze naleznete zápis náčelnictva župy, kde je shrnutí uplynulého období a plán na cvičební rok 2016/2017 a další úkoly.
 • zápis Náčelnictva župy, 18. června 2016

 

 

 

 • ŽUPNÍ ZÁVOD V PŘESPOLNÍM BĚHU - KNĚŽICE 7. května 2016. ukutečnil se v krásné přírodě a za nádherného počasí s účastí 90 závodníků ze Sokola Kněžice, Dalešice, Jihlava, Opatov, Želetava, Moravské Budějovice, Pelhřimov, Třebíč a i řad veřejnosti. Děkujeme Sokolu Kněžice za výborně připravený závod. Výsledky v příloze.
 • Výsledková listina - přespolní běh, Kněžice 7.5.2016

 

 • ŽUPNÍ PŘEBOR V GYMNASTICE, DVOJBOJI A ŠPLHU - tradiční přebor se uskutečnil 16. dubna 2016 v Moravských Budějovicích za účasti rekordních 154 závodníků ze Sokola - Moravské Budějovice, Bedřichov, Jihlava, Třebíč, Dalešice a veřejnosti z DDM Budík Mor. Budějovice, ZŠ Husova Náměšť nad O., SK Sokol Přibyslavice. V přílohách výsledky přeboru. Děkujeme všem účastníkům za účast a organizační pomoc.
 • výsledky SG muži
 • výsledky SG ženy
 • výsledky šplh muži
 • výsledky šplh ženy

 

 • ŽUPNÍ PŘEBOR V ZÁLESÁCKÉM ZÁVODĚ ZDATNOSTI - v příloze jsou propozice přeboru, který je určen všem, kteří se věnují pobytu v přírodě.
 • propozice župní přebor ZZZ

 

 • enlightened ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2016: je možné objednávat na župní kanceláři
  • 100 Kč - děti a mládež do 18 let (ročník 1998 a mladší) + senioři (ročník 1951 a starší)
  • 500 Kč - dospělí (ročník 1997 - 1952)

 

  

 • enlightened VOLEBNÍ ROK 2016 - během ledna až března nás čekají VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY tělocvičných jednot Sokol. Bude voleno nové vedení jednot - žup - ČOS. Je velice důležité, aby se vedoucích funkcí ujali činovníci, kteří mají a chtějí realizovat vizi, kam směřovat činnost sokolské jednoty. Pro průběh valné hromady je zpracovaný manuál, kde jsou pospané všechny náležitosti, které musí valná hromada naplnit - viz. přílohy. ŽÁDÁME sokolské jednoty o zasílání termínů VH na kancelář župy v dostatečném časovém předstihu !! VÍCE NA WEBU ŽUPY - MENU/ VOLBY 2016

 

 • indecision PRO VEDENÍ TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT: do konce března 2016 nás postupně čeká splnit mnoho úkolů. Pokud si nevíte s něčím rady, obraťte se prosím na župní kancelář. Podklady, informace a formuláře naleznete menu tohoto webu - Statistické výkazy 2016. Jde především o tyto úkoly:
  • VOLEBNÍ Valné hromady TJ Sokol - nejdéle do konce března 2016 !!!
  • Výkaz odboru všestrannosti - do 16. 2. 2016
  • Registrace sportovních oddílů - do 16. 2. 2016
  • Žádosti o granty Odboru sportu - do 19. 2. 2016
  • Členská základna dětí a mládeže - do 19. 2. 2016
  • Základní údaje o TJ - výkaz - do 18. 3. 2016
  • Výkaz vzdělavatelského odboru - do 18. 3. 2016
  • Členská základna kompletní - do 18. 3. 2016
  • Daňové přiznání TJ Sokol za rok 2015 - do 31.3.2016

 

 • ŽUPNÍ PŘEBOR V PLAVÁNÍ - uskutečnil se 28. 11. 2015 v Jihlavě za účasti 124 závodníků ze Sokola: Jihlava, Bedřichov, Dalešice, Moravské Budějovice, Třebíč, Pelhřimov, Brtnice, Telč a Havlíčkův Brod, a také ze ZŠ Husova Náměšť a i veřejnosti. Děkujeme všem za účast a věříme, že se jim na přeboru líbilo. V příloze výsledky přeboru a ve fotogalerii fotky z přeboru :)
 • výsledky plavání Jihlava 28.11.2015

 

 • NÁČELNICTVO ŽUPY PLUKOVNÍKA ŠVECE: uskutečnilo se 11. října 2015 v Třebíči, v zápise naleznete informaco o uskutečněných akcích a především plán na další období !!!
 • zápis Náčelnictva župy, 11. říjen 2015

 

 • blush ŽUPNÍ PŘEBOR V PŘESPOLNÍM BĚHU, DALEŠICE 10. října 2015: do tradičního a oblíbeného přeboru v krásné Dalešické přírodě se zapojilo 103 závodníků z 8 sokolských jednot - Dalešice, Bedřichov, Třebíč, Jihlava, Moravské Budějovice, Želetava, Pelhřimov a Studenec. Děkujeme Sokolu Dalešice za skvělou organizaci župního přeboru. Výsledky jsou v příloze a fotografie z přeboru naleznete ve fotogalerii :)  
 • VÝSLEDKY Přespolní běh Dalešice 2015

 

 • heart NOC SOKOLOVEN - nová akce organizovaná ústřednímy orgány ČOS, má za cíl na začátku cvičebního roku zpropagovat činnost sokolské jednoty a také zviditelnit fenomén sokoloven, jako mimořádný a jedinečný architektonický prvek v naší společnosti. V rámci naší župy se do prvního ročníku této akce zapojily sokolské jednoty: Kamenice, Kojetice, Okříšky, Třebíč, Jihlava a Moravské Budějovice. V příloze fotodokumentace z proběhlých akcí :)   
 • fotoprezentace "Noc sokoloven - župa plk. Švece"

 

 • smiley ŽUPNÍ AKADEMIE, MARTÍNKOV 12. září 2015: v obci Martínkov, pyšnící se letošním titulem "Vesnice kraje Vysočina", se uskutečnila za krásného počasí Župní akademie. V rámci akademie vystoupili zástupci oddílů Sokola: Martínkov, Moravské Budějovice, Brtnice, Jihlava, Telč, Bedřichov a Třebíč. Děkujeme Sokolu Martínkov za skvělou přípravu a organizaci akademie, děkujeme účastníkům za krásná vystoupení a sportovní výkony. Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.

 

 • NÁČELNICTVO ŽUPY PLUKOVNÍKA ŠVECE: uskutečnilo se 16. června v Třebíči, v zápise naleznete informaco o uskutečněných akcích a především plán na další období !!!
 • zápis Náčelnictva župy, 16. červen 2015

 

 • smiley Přebor ČOS SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI staršího žactva, dorostu a dospělích, Praha 12.-14. 6. 2015: naši župu velice kvalitně reprezentovali závodníci, kterým děkujeme za skvělé výkony a gratulujeme medailistům:
 • žáci III.: Pánek Jan, Sokol Třebíč: 1. místo plavání, celkově 5. místo
 • Dorostence: Rokoský Petr, Sokol Mor. Budějovice: 3. místo šplh, 1 místo atletika, celkově 7. místo
 • žákyně III.: Černá Kristýna, Sokol Mor. Budějovice: celkově 16. místo
 • žákyně III.: Krejčí Karolína, Sokol Mor. Budějovice: celkově 17. místo
 • žákyně IV.: Svobodová Žaneta, Sokol Dalešice: celkově 12. místo
 • dorostenky: Žáková Veronika, Sokol Mor. Budějovice: celkově 8. místo
 • dorostenky: Bartošová Kristýna, Sokol Mor. Budějovice: celkově 17. místo

 

 • smiley Přebor ČOS ZZZ, Úpice 22.-24.5.2015: tradičně naši župu reprezentovaly na přeboru ČOS v Zálesáckém Závodě Zdatnosti hlídky Sokola Třebíč, které opět dosáhly výborných výsledků, za které gratulujeme:
 • kategorie Dorost: 1. místo Sokol Třebíč (přeborník ČOS)
 • kategorie Žactvo: 3. místo Sokol Třebíč
 • fotka I., fotka II., fotka III.

 

 • smiley Přebor ČOS SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI mladšího žactva, Brno 29.-31.5. 2015: naši župu velice kvalitně reprezentovali závodníci, kterým děkujeme za skvělé výkony a gratulujeme medailistům:
 • žáci II.: Havlíček Adam, Sokol Třebíč: 1. místo atletika, celkově 3. místo
 • žákyně I.: Padělková Jana, Sokol Dalešice: celkově 14. místo
 • žákyně I.: Meschková Beáta, Sokol Mor. Budějovice: celkově 17. místo
 • žákyně II.: Krupičková Natálie, Sokol Dalešice: celkově 9. místo
 • žákyně II.: Pechová Barbora, Sokol Dalešice: 3. místo atletika, celkově 12. místo
 • Fotografie účastníků I. , fotografie II., fotografie III.

 

 

 • smiley ZÁVOD V PŘESPOLNÍM BĚHU, KNĚŽICE - 2. května se v Kněžicích uskutečnil tradiční jarní závod v přespolním běhu - účast 94 závodníků ze Sokola: Kněžice, Dalešice, Jihlava, Kamenice, Třebíč, Želetava, Moravské Budějovice, Okříšky a i z řad veřejnosti z: Třebíč, Želetava, Náměšť n.O., Jihlava a Opatov. Děkujeme moc všem za účast a Sokolu Kněžice za skvělou přípravu a organizaci župního závodu. 
 • Výsledky župní závod Přespolní běh, Kněžice 2.5.2015

 

 • blush MOVE WEEK - akce celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit „NowWeMove“, pořádané Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA). Loňský ročník byl z evropského hlediska již třetím ročníkem a zapojilo se do něj více než 1 000 000 účastníků z 38 zemí a uskutečnilo se 5 601 akcí. Česká obec sokolská je hlavním garantem akce v rámci České republiky. !! ZAPOJTE SE DO AKCE !!

 

 

 

 • ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2015: je možné objednávat na župní kanceláři
  • 100 Kč - děti a mládež do 18 let (ročník 1996 a mladší) + senioři (ročník 1950 a starší)
  • 500 Kč - dospělí (ročník 1995 - 1951)

 

 • Podzimní VÝBOR ČOS dne 29.11.2014 rozhodl o tom, že:
 •  !! CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU (živelné pojištění) BUDE ZRUŠENO !! stávající centrální pojištění bude PRODLOUŽENO do 30. dubna 2015!!
 • Hlavním důvodem jsou finanční prostředky, které ČOS nemá - stávající pojistka byla hrazena ve výši cca 7 mil. Kč ročně a plnění z pojistky bylo dlouhodobě kolem 150%. Z toho důvodu pojišťovny požadují navýšení ceny pojistky (odhad je kolem 15 mil. Kč ročně) a na to nejsou na ČOS žádné finanční zdroje.
 • JEDNÁ SE O ZRUŠENÍ POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU:
 1. Živelní pojištění
 2. Přerušení provozu živelní událostí
 3. Pojištění vandalismu
 4. Pojištění odcizení:
 5. Pojištění skel
 • POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ A ODPOVĚDNOSTI BUDE ZACHOVÁNO CENTRÁLNÍ POJISTKOU !!! 
 • Tato informace se může zdát jako velice negativní, ale věřím, že v důsledku tomu tak nebude. Pojistka ČOS na živelní pojištění nebyla nijak výhodná a v případě menších škod jednota na žádné plnění nedosáhla (spoluúčast 100 tis. Kč). Takto si můžete pojistku přizpůsobit Vašim požadavkům a podmínkám.
 • !! Je potřeba tomu však věnovat dostatek pozornosti, připravit řádné podklady pro pojišťovnu - co a v jakém rozsahu chcete pojistit - podklady stávající pojistky ČOS + doporučení Vám bylo zasláno 13.11.2014 ze župy - viz text níže) !!
 • NEJSME V ČASOVÉ TÍSNI (centrální pojištění bude prodlouženo do 30.4.2015), ALE JE NUTNÉ ZAČÍT PŘIPRAVOVAT PODKLADY:
 1. oslovte pojišťovacÍho makléře, ať Vám připraví návrh pojistky - do konce ledna 2015
 2. tu řádně projednejte ve Výboru (zvažte co potřebujete, co je zbytečné) - do konce února 2015
 3. oslovte několik pojišťoven o předložení cenové nabídky - do konce března 2015
 4. vyhodnoťte nabídky, vyberte tu pro Vás nejvýhodnější a nebojte se klidně s touto pojišťovnou jednat o nějakém snížení pojistné ceny.
 5. prosím o zaslání kopie pojištění na župní kancelář - do konce dubna 2015

 

 • ŠKOLENÍ CVIČITELŮ - v neděli ukončilo zdárně všech 38 cvičitelů 3 víkendové školení a získali osvědčení "Cvičitel sokolské všestrannosti III. třídy". Gratulujeme a přejeme hodně sil a radosti ve cvičitelské práci :)  

img_9171a.jpg

    

 

 • Župní přehlídka sokolských ochotnických divadel - uskutečnila se v Třebíči 12. - 13. dubna 2014. Přehlídky se zúčastnil divadelní soubor Sokola Dalešice (dětská pohádka Princezny a loupežníci aneb zmatky kolem Katky), Sokola Opatov (divadelní hra Oskar) a Sokola Okříšky (komedie Kdo je pánem nad cikánem). Srdečně děkujeme zúčastněným souborům za skvělé výkony

  

 • ŽUPNÍ PŘEBOR V ATLETICE - nejoblíbenější přebor župy se uskutečnil ve čtvrtek 8. května 2014 (státní svátek) v Třebíči, sokolský stadion "Pod Kostelíčkem". Za krásného počasí se do přeboru zapojilo 219 závodníků z 9 sokolských jednot - Sokol Třebíč, Dalešice, Moravské Budějovice, Bedřichov, Jihlava, Martínkov, Valeč, Pelhřimov a Studenec. Všem děkujeme za účast a Sokolu Třebíč patří velké poděkování za výborně připravený přebor. V příloze výsledky přeboru a fotky naleznete ve fotogalerii:
 • výsledky mužské kategorie
 • výsledky ženské kategorie
 • výsledky štafety družstev sokolských jednot

 

 • ŽUPNÍ ZÁVOD V PŘESPOLNÍM BĚHU - uskutečnil se v Kněžicích, sobota 3. května 2014. Závod se zúčastnilo 98 závodníků ze Sokola Kněžice, Jihlava, Brtnice, Dalešice, Třebíč, Mor. Budějovic, Želetavy a Studence. Počasí bylo trochu chladnější, ale nakonec vše proběhlo výborně. V příloze výsledky a ve fotogalerii fotky ze závodu
 • výsledky Přespolní běh, Kněžice 3. května 2014

 • NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) - vstoupí v platnost od 1. 1. 2014 a znamená zásadní změnu nejen v osobním životě, ale i ve fungování neziskových organizací. Bohužel stále není přijaté veliké množství doprovodných zákonů a nutné legislativy a nikdo přesně neví, jak a na co se má připravit. Budeme sokolské jednoty informovat o všech aktuálních novinkách.
 • 30. 11. byly přijaty Výborem ČOS NOVÉ STANOVY ČOS, které jsou přizpůsobeny novinkám v NOZ a vstoupí v platnost od 1. 1. 2014.
 • sokolské jednoty musí odeslat na župní kancelář originál zápisu Volební VH v roce 2013 (musí obsahovat orig. podpisy a razítko TJ)
 • na všechny Sokolské jednoty byla 27. 11. 2013 zaslána brožura ohledně NOZ, kterou vydala ČOS

 

 • ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ na FACEBOOKU - přihlaste se, přidejte se do komunity a získávejte aktuální informace

 

 •  
 • XV. VŠESOKOLSKÝ SLET UKONČEN - v sobotu 7. července se vrátili poslední cvičenci naší Sokolské župy plk. Švece z Prahy, plní příjemných dojmů a zážitků.  XV. všesokolský slet lze hodnotit velice pozitivně a můžeme říci, že vyvrcholení oslav 150 let od založení Sokola proběhlo velice důstojně. Celkem naši župu reprezentovalo 238 členů z:
 • Sokol Třebíč - 61 účastníků
 • Sokol Želetava - 49 účastníků
 • Sokol Jhlava - 35 účastníků
 • Sokol Dalešice - 24 účastníků
 • Sokol Hrotovice - 17 účastníků
 • Sokol Jemnice - 14 účastníků
 • Sokol Telč - 14 účastníků
 • Sokol Mor. Budějovice - 12 účastníků
 • Sokol Třešť - 6 účastníků
 • Sokol Bedřichov - 4 účastníci
 • Sokol Batelov - 1 účastník
 • Sokol Opatov - 1 účastník

 

 • Fotografie z XV. Všesokolského sletu jsou ke shlédnutí ve fotogalerii župy a budou postupně doplňovány. Slavností zakončení sletu lze shlédnout na videu - ZDE

 

DĚKUJEME ZA SKVĚLOU REPREZENTACI

       ZDAR XVI. VŠESOKOLSKÉMU SLETU v roce 2018             (100. výročí České republiky)

 

DVD záznam XV. Všesokolského sletu a Sokol GALA a další propagační předměty lze objednat: www.vsesokolskyslet.eu

http://obchod.sokol.eu/xv-vsesokolsky-slet

 

  

 • KRAJSKÝ SLET - video záznam na DVD: v kanceláři župy je konečně k dispozici video záznam našeho Krajského sokolského sletu, který se uskutečnil v Třebíči 26. května 2012. Video záznam na 2 DVD nosičích lze zakoupit za symbolickou cenu 200 Kč, nebo jej zašleme poštou na základě objednávky (stačí emailem).

 

 

 

 

 • SLETOVÁ ŠTAFETA 2011:

účast 21 sokolských jednot

V rámci oslav tohoto výjimečného výročí se mimo jiné uskuteční již XV. VŠESOKOLSKÝ SLET. První zahajovací akcí, která je součástí sletových příprav, je "SLETOVÁ ŠTAFETA", která se uskutečnila o víkendu 23. - 25. září 2011. Sletové štafety se v naší župě zúčastnily sokolské jednoty: Batelov, Bedřichov, Brtnice, Dalešice, Jemnice, Jihlava, Kněžice, Kralice, Martínkov, Mohelno, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Opatov, Rudíkov, Stařeč, Tasov, Telč, Třebíč, Třešť, Valeč a Želetava. Akce se uskutečnila za krásného počasí a můžeme říci, že dopadla velice dobře - více naleznete ve fotogalerii !!! Děkujeme všem za skvělou spolupráci a účast - máme být na co hrdí . K hlavní sletové štafetě bylo přidáno "poselství župy plukovníka Švece", které si můžete přečíst zde:

 

SLETOVÉ POSELSTVÍ Sokolské župy plk. Švece 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA KE SLETOVÉ ŠTAFETĚ

 

     MAPKA TRAS SOKOLSKÝCH JEDNOT DO TŘEBÍČE

 

TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ - Český rozhlas začal v rámci tohoto oblíbeného pořadu vysílat díly, které se zabývají historií Sokola a jeho zakladatelů. Určitě si pořad poslechněte, třeba vám dodá nové síly do další činnosti, protože sokolská historie je obdivuhodná a zavazující - V mysli vlast, v paži sílu.

 
  

 • Sokolská župa plk. Švece vydala za podpory kraje Vysočina publikaci "Čest je víc než život". Informace o knize a způsobu objednání naleznete po kliknutí na obrázek obalu knihy: !!! pozor - cena knihy je snížena na 50 Kč za kus !!!

 

Obrazek

  

 

Sokolská župa plk. Švece je organizační jednotkou České obce sokolské. Působí po svém znovobnovení v roce 1990 v kraji Vysočina a sdružuje v současné době v rámci kraje 50 Tělocvičných jednot Sokol s členskou základnou přes 8 000 členů.

 

ObrazekObrazek

 

  

 Nový prapor župy plk. Švece pořízený v roce 2006. Podélné rozdělení praporu na bílou a červenou polovinu vychází z motivů legionářských praporů, které toto dělení používaly. Dále jsou jako připomínky československých legií použity znaky Čech a Moravy a také heslo "Za svobodu". Další motivy jsou převzaty z historických sokolských praporů významných jednot naší župy - "lipové lístky" z praporu Sokola Třebíč a "sokolský znak v modrém kruhu" z praporu Sokola Jihlava. Pták Sokol je poté převzatý z praporu Sokola v Praze.

 
 

 

Sokolská cena "fair play" A. Hudce

1. 10. 2010

 
Celý příspěvek | Rubrika: Vzdělavatelé, ocenění ČOS | Komentářů: 0

Pojištění ČOS, Majetek, Stanovy

16. 1. 2009

NOVÁ POJISTKA ČOS OD 1. 5. 2015: !!! KOPIE SMLOUVY !!!

- Pojistka ČOS: úrazové pojištění + pojištění odpovědnosti

- Pojistka majetku: od 1. 5. 2015 má být pojištěno od TJ

 

 

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE !! ZDE !!

 

 

Všesokolské slety - zázrak českého národa

5. 11. 2007

Obrazek

 
Celý příspěvek | Rubrika: Všesokolské slety | Komentářů: 0